A vizes bázisú tisztító rendszerek folyamatorientált megtervezése

Hasonló hasonlót old

2015. szeptember 10., csütörtök, 18:26

Címkék: alkatrésztisztítás Dürr Ecoclean GesKor Kft. oldószeres tisztítás tisztítástechnológia

Egy vizes bázisú tisztító rendszerbe való befektetés során a tisztítási minőség, a teljesítmény, a folyamatbiztonság és a gazdaságosság alkotják a központi kérdéseket. Ezekre a berendezés különböző területei adnak választ.

A hatékony tisztítási folyamatok azáltal tűnnek ki, hogy a kívánt minőség gyorsan, stabilan és a lehető legkisebb költségekkel elérhető. Ehhez elsősorban is hatásukat tekintve a tisztítási feladatokra és a folyamatra optimalizált vegyszerekre van szükség. Másfelől a minőség, a teljesítmény, a folyamatstabilitás és a hatékonyság a berendezés különböző részeinek – úgymint munkakamra, ellátás és közegkezelés – összjátékától, valamint az energiamegtakarítási lehetőségektől függ.

A tisztítóközeg kiválasztása

A „hasonló hasonlót old“ kémiai elvnek megfelelően a vizes tisztító rendszerek víz bázisú (poláris) szennyeződések, például hűtő- és kenőemulziók, polírozó paszták, részecskék, sók és ledörzsölődések eltávolítására használhatók. Akkor kerül sor a használatukra, ha a tisztítás mellett foszfátolásra vagy a felület aktiválására is szükség van, valamint ha a rozsdát is el kell távolítani, továbbá a termikus sorjátlanítás és a nitritezési folyamatok után. A megfelelő vegyszer meghatározása előtt célszerű néhány próbatisztítás során kipróbálni az anyagkompatibilitást és az elérhető eredményt. Annak érdekében, hogy a későbbi tisztítási folyamat közben felmerülő problémákat – mint például a habképződést – kizárjuk, a tisztítószernek természetesen a kívánt kezelési módhoz – például fecskendezéshez – is alkalmasnak kell lennie.

Az egykamrás tisztítóberendezések felszereltségüktől függően az előzetes tisztítási feladatoktól egészen a finomtisztítási feladatokig alkalmazhatók. (Dürr Ecoclean GmbH)

Kamrás rendszer vagy soros merítő berendezés

A vizes közegekkel történő tisztításhoz egy vagy több munkakamrás berendezések, áthaladó rendszerű berendezések és soros merítő berendezések közül lehet választani. A kamrás berendezéseknél a tisztítási, öblítési és szárítási folyamatok a zárt munkakamrában zajlanak. Ez azt jelenti, hogy a közeget kell eljuttatni a munkadarabokhoz. Ezzel ellentétben a soros merítő berendezésnél a megtisztítandó munkadarabot kell a közeghez szállítani. Az ilyen berendezésekben csaknem tetszőleges számú kezelő fürdőt helyezhetünk el egymás után, ami nagyfokú hígítási hatást tesz lehetővé. Éppen ezért az ilyen berendezések klasszikus felhasználási területe a finom tisztítás és a nagyon finom tisztítás. Ezen túlmenően a soros merítőberendezések a nagyon nagy teljesítményt megkívánó feladatoknál is előnyösek, mivel egyidejűleg több munkadarabtöltet is tisztítható bennük.

A munkakamra

Az, hogy a berendezés milyen jól és megbízhatóan teljesít a szennyeződésrétegek és -részecskék tisztítás utáni maradványaira, továbbá a korrózióvédelemre és a munkadarabok szárazságára vonatkozó kvóták tekintetében, döntő mértékben a munkakamrában zajló folyamatoktól függ. Ennek során pedig a megfelelő tisztítóközeg kiválasztása mellett a kezelési módok, azok sorrendje, a kezelés időtartama, valamint a hőmérséklet játszanak lényeges szerepet. Egyfelől fontos, hogy megfelelő számú tartály álljon rendelkezésre a tisztító- és öblítőközegek, továbbá az esetlegesen szükséges korrózióvédelem számára. Másfelől meg kell határozni a fecskendező, merítő és ultrahangos tisztításhoz, valamint az injektáló mosáshoz szükséges felszereléseket. Ezenkívül a munkadarabok megfelelő szárítását biztosító technológiák – úgymint lefúvatás, forrólevegős szárítás, vákuumszárítás vagy infravörös szárítás – is meghatározóak a minőség szempontjából. A vákuumtechnológiával kombinálva alkalmazott, viszonylag új infravörös szárítás például lehetővé teszi az egyszerűbb geometriai formájú munkadarabok energiatakarékosabb szárítását.

A munkadarabok munkakamrában való elhelyezése egy olyan kritérium, amelynek a tisztítás hatékonyságára gyakorolt hatását gyakorta alábecsülik. Pedig azáltal, hogy a közeg és a mozgató technika (például ultrahang vagy fecskendezés) minden oldalról jól hozzáfér a munkadarabokhoz, energiát, időt, s ezáltal pénzt is takaríthatunk meg. Ezt pedig úgy érhetjük el, ha a munkakamrába egy minél nyitottabb kialakítású forgóvázat, továbbá tartókosarakat és munkadarabtartókat szerelünk be.

A nagyteljesítményű szivattyúk és nagy keresztmetszetű vezetékek alkalmazásával lerövidül a munkakamra feltöltési és kiürítési ideje, s ezáltal csökken az inproduktív időszakok időtartama. Az árasztótartályok álló elrendezésének és áramlás szempontjából optimalizált kialakításának köszönhetően megakadályozható a forgács- és szennyeződéslerakódások kialakulása. (Dürr Ecoclean GmbH)

A rövidebb inproduktív idők nagyobb teljesítményt tesznek lehetővé

A gyors tisztítási folyamatok nagy teljesítményt, s ezáltal kisebb egységre jutó költségeket eredményeznek. A sebesség leginkább a munkakamra feltöltésére, kiürítésére és evakuálására fordított időtől – az úgynevezett inproduktív időszakoktól függ. A vizes tisztító rendszereknél a kiürítést többnyire lejtővel vagy szivattyúzással szokták megoldani. A lejtős megoldással ugyan beruházási költségeket takaríthatunk meg, mindazonáltal a kiürítés ilyen módon történő megvalósítása lényegesen több időt vesz igénybe, mint a munkakamra kiszivattyúzása. Ha a berendezést nagyteljesítményű szivattyúkkal és nagy keresztmetszetű csővezetékekkel szereljük fel, akkor csökkenthetjük az inproduktív időket, s ily módon nagyobb áthaladási teljesítményt érhetünk el. Ha ez sem elegendő a kívánt munkadarab-mennyiség kezeléséhez, akkor lehetőség van arra is, hogy a tisztító rendszert egy vagy több további munkakamrával szereljük fel.

A gazdaságos folyamatbiztonság

Ahhoz, hogy a vizes folyamatoknál egyenletesen stabil tisztítási minőséget érjünk el, a folyamat rendszeres felügyeletére van szükség, amely magába foglalja az olyan fontos eljárási paraméterek ellenőrzését, mint például a tisztítószer-koncentráció, az öblítővíz minősége vagy a részecsketerhelés. Ennek során felvetődik a közegkezelés kérdése is. Berendezéstechnológiai szempontból legegyszerűbben, s ennélfogva a beruházás során a leginkább költségtakarékos módon a fürdőközeg teljes cseréje valósítható meg. Mindazonáltal ez a fürdőközegcsere kívánt gyakoriságának függvényében igen magas üzemi költségekhez vezethet az ehhez szükséges víz- és vegyszermennyiség, valamint a fürdőközeg felfűtéséhez szükséges energia miatt. Ebből adódóan ártalmatlanítási költségeket, valamint a berendezés rendszeres üzemszüneteit is be kell kalkulálnunk. A fürdőközeg élettartamának meghosszabbítására különböző lehetőségek léteznek: Például ha a közegeket a munkakamra feltöltésekor és kiürítésekor szűrőtasakok vagy szűrőgyertyák segítségével teljes áramú szűrésnek vetjük alá, akkor ezáltal megvalósíthatjuk a szennyrészecskék és egyéb, részecske alakú szennyeződések folyamatos kihordását. Ezen túlmenően egy energiaigény által szabályozott, folyamatos gőzölögtetést is beépíthetünk a berendezésbe az öblítő fürdők közegkezeléséhez. A gőzölögtetéshez szükséges energia részben vagy teljes egészében a tisztítóközeg temperálására fordítódik. Mindezeken túl a közegtartály formája is kihat a tisztítóközeg minőségére. Általában a berendezés alsó részében elhelyezett szögletes tartályokat szoktak használni, amelyeket gyakran csak lemezek választanak el egymástól. Ezeknek a sarkában azonban lerakódnak a részecskék és a szennyeződések, mivel a sarkokban gyenge az áramlás. Lényegesen jobb áramlási viszonyok érhetők el ellenben az álló elrendezésű kerek tartályok esetében – amilyeneket az oldószeres technológiánál is használnak. Az ilyen kialakítás megakadályozza, hogy a tartályokban lerakódhassanak a szennyeződések, ennek köszönhetően pedig a közeg élettartama meghosszabbodik.

A soros merítőberendezések klasszikus alkalmazási területét a finom és nagyon finom tisztítási feladatok alkotják, hiszen a kezelőmodulok számának csaknem tetszőleges változtatásával igen magas szintű hígítás érhető el. (Dürr Ecoclean GmbH)

Próbatisztítás

A megfelelő technológia kiválasztása, valamint a felszerelés és kivitel során felmerülő kérdésekre a próbatisztítások során kaphatunk választ; a próbatisztításokat a Dürr Ecoclean vállalat a saját, filderstadti műszaki főiskoláján végzi el a folyamatok optimális harmonizálása érdekében. A filderstadti vállalat egy- és többkamrás rendszereket, valamint soros merítő berendezéseket is magába foglaló széleskörű berendezésprogramja lehetővé teszi, hogy az adott berendezés kialakítása a mindenkori feladatokhoz legyen hozzáigazítva mind a méretezés, mind az eljárástechnológia, valamint közegkezelés és szárítás tekintetében is.

Szerző: Doris Schulz

www.durr-ecoclean.com

Magyarországi képviselet:

GesKor Kft.

Tel.: +36 96 200075

E-mail: info@geskor.com

Keresés
Bejelentkezés / Regisztráció
BMW GROUP CAREERS IN DECEMBER

SAP KEY USER (F/M/X)

PLC SPECIALISTA (F/M/X)

AUTOMATIZÁCIÓS MÉRNÖK (F/M/X)

SZAKMAI OKTATÓ MECHATRONIKAI TERÜLETRE (F/M/X)

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI MÉRNÖK (F/M/X)

Média Partnerek